Bättre eller sämre med ny politik?

Det är ju budgettider och Regeringen presenterar den nya statsbudgeten för 2015. Det har inte hunnits med så många förändringar till nästa år men man har aviserat att det kommer fler när man hunnit utreda frågorna.

För företagen så blir det – på den negativa sidan – högre kostnader för sociala för unga. Knappt 10 miljarder kronor mer i kostnader 2015 och knappt 19 miljarder 2016. Det är till stor del dessa medel som finansierar det Regeringen satsar på annat. Egenavgiften för pensionärer ökar också med 2,3 miljarder årligen. Detta är de mest väsentliga skillnaderna.

På den positiva sidan så införs ett högkostnadsskydd för sjuklönerna som kostar 360 miljoner kronor. Tanken är att dela in företagen i fem olika kategorier efter storlek, det återstår en del tekniska frågor att lösa. Vidare får ALMI Företagspartner mer pengar 130 miljoner kronor mer från nästa år. Tanken med pengarna är att det ska bli lättare för företag och entreprenörer i tidiga faser. Det finns en del satsningar på infrastruktur, bredband och annat som förhoppningsvis ger en ökad efterfrågan för företagen.

 

Läs mer på www.regeringen.se

 

Stig Björne

Arbetslösheten i Kalmar län

På ett års sikt har arbetslösheten i Kalmar län minskat med 0,6 procent och nu uppgår den till 7,5 procent eller knappt 8 500 personer. Det är något lägre än för riket som har ett genomsnitt på 7,8 procent. Lägst arbetslöshet i länet har Mörbylånga med låga 4,4 procent (2,4 öppen och 2,0 i åtgärder). Arbetslösheten har också minskat i kommunen det senaste året (september 2013-september 2014) med 0,7 procent. Därefter kommer Vimmerby och Borgholm båda med en arbetslöshet under sex procent. I Oskarshamns kommun är arbetslösheten ungefär på samma nivå som för ett år sedan, 6,4 procent. Drygt 800 personer i Oskarshamn är antingen öppet arbetslösa eller i åtgärder.

Högst arbetslöshet har Högsby och Hultsfred. I Högsby har arbetslösheten dessutom ökat med en dryg procentenhet på ett års sikt. Trenden pekar alltså åt fel håll i jämförelse med både länet och riket. Statistiken från Arbetsförmedlingen.

 

Öppet arbetslösa Δ Progr med akt.stöd Δ Totalt
Riket 4,20% -0,40% 3,60% -0,30% 7,80%
Kalmar län 3,70% -0,20% 3,80% -0,40% 7,50%
Borgholm 3,50% 0,20% 2,30% 0,00% 5,80%
Emmaboda 4,50% 0,30% 3,90% -1,10% 8,40%
Hultsfred 6,20% 1,60% 4,10% -1,80% 10,30%
Högsby 6,30% 1,50% 3,80% -0,40% 10,10%
Kalmar 3,60% -0,70% 4,00% -0,20% 7,60%
Mönsterås 3,50% 0,00% 4,70% -0,30% 8,20%
Mörbylånga 2,40% -0,60% 2,00% -0,10% 4,40%
Nybro 3,90% -0,20% 4,20% 0,40% 8,10%
Oskarshamn 3,10% 0,40% 3,30% -0,30% 6,40%
Torsås 4,40% 0,30% 4,60% -0,50% 9,00%
Vimmerby 3,00% -0,20% 2,60% -1,20% 5,60%
Västervik 3,70% -0,50% 4,80% -0,30% 8,50%

-Betyder att arbetslösheten minskat, annars att den har ökat

Bättre och bättre…

Det går något bättre på arbetsmarknaden generellt i Riket. Arbetslösheten har minskat – sett på ett år – med ca 30 000 personer. Även i Uppsala län går det fortsatt bra. För länet som helhet har arbetslösheten minskat med 0,9 procentenheter eller 1 500 personer. Arbetslösheten är nu nere på förhållandevis låga 5,4 procent (av den registerbaserade arbetskraften) att jämför med rikets 7,8 procent. Nästan 2,5 procentenheter lägre. I länet sticker Knivsta kommun ut med exceptionellt låg arbetslöshet, 2,8 procent. Den öppna understiger två procent! Östhammars kommun är näst bäst i klassen, en öppen arbetslöshet med 2,5 procent och totalt 4,0 procent. En minskning totalt sett med 0,5 procent på ett års sikt vilket betyder att det är 60 personer färre som är arbetslösa.

I de kommuner som har hög arbetslöshet (högre än riksgenomsnittet) Tierp och Älvkarleby har arbetslösheten minskat med 0,8 respektive 1,4 procent. I övrigt är det förhållandevis låga arbetslöshetstal.

Öppet arbetslösa Δ Progr med akt.stöd Δ Totalt
Riket 4,20% -0,40% 3,60% -0,30% 7,80%
Uppsala län 3,30% -0,40% 2,10% -0,50% 5,40%
Enköping 2,90% -0,30% 2,30% -0,60% 5,20%
Heby 3,70% -0,30% 2,40% -0,90% 6,10%
Håbo 2,40% -0,70% 1,90% 0,20% 4,30%
Knivsta 1,80% -0,60% 1,00% -0,30% 2,80%
Tierp 4,50% -0,30% 4,20% -0,50% 8,70%
Uppsala 3,50% -0,50% 1,90% -0,50% 5,40%
Älvkarleby 4,40% -0,10% 4,60% -1,30% 9,00%
Östhammar 2,50% 0,00% 1,50% -0,50% 4,00%

 

Arbetslösheten fortsätter sjunka

Det ser fortsatt ljust ut på den svenska arbetsmarknaden. Trenden att arbetslösheten minskar fortsätter och i september var 370 000 personer registrerade som arbetslösa i åldern 16-64 år. I jämförelse med september 2013 är det en minskning med ca 30 000 personer. Enligt Arbetsförmedlingen (vars statistik som presenteras) är det betydligt fler än män som får nya jobb och det förklaras av ”ett starkare läge inom tjänstesektorn än inom den traditionellt mansdominerade industrin”. I relativa tal var andelen inskrivna arbetslösa 7,8 procent i slutet av september (förra året var siffran 8,5 procent). Andelen arbetslösa ungdomar (som är registrerade som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen) var drygt 15 procent. I absoluta tal var siffran 84 000 (åldern 18-24 år). Ungdomsarbetslösheten har minskat med mer än två procent på ett år.

Regionaliserar man arbetslöshetstalen så är det Uppsala län som har lägst arbetslöshet, 5,4 procent. Därefter kommer Halland, Stockholm och Jönköping alla med en total arbetslöshet om sex procent eller strax däröver. Högst arbetslöshet har Gävleborgs län med nästan elva procent och därefter Blekinge, Södermanland och Skåne alla med över 10 procent.

Län Öppet arbetslösa Förändring (sep 13) Progr med akt.stöd Förändring (sep 13) Total arbetslöshet
Uppsala län 3,30% -0,40% 2,10% -0,50% 5,40%
Hallands län 3,30% -0,30% 2,70% -0,30% 6,00%
Stockholms län 4,10% -0,30% 2,40% -0,20% 6,50%
Jönköpings län 3,50% -0,50% 3,20% -0,10% 6,70%
Dalarnas län 3,80% -0,30% 3,00% -0,30% 6,80%
Västerbottens län 3,60% -0,60% 3,40% -0,40% 7,00%
Norrbottens län 3,40% -0,50% 3,60% -0,80% 7,00%
Västra Götalands län 4,00% -0,40% 3,40% -0,30% 7,40%
Kalmar län 3,70% -0,20% 3,80% -0,40% 7,50%
Jämtlands län 3,50% -0,40% 4,10% -0,20% 7,60%
Riket 4,20% -0,40% 3,60% -0,30% 7,80%
Gotlands län 3,80% -0,70% 4,10% 0,10% 7,90%
Örebro län 4,30% -0,20% 4,00% -0,70% 8,30%
Kronobergs län 4,30% -0,40% 4,10% -0,40% 8,40%
Värmlands län 4,20% -0,20% 4,50% -0,50% 8,70%
Östergötlands län 4,30% -0,30% 4,90% -0,30% 9,20%
Västernorrlands län 4,60% -0,40% 4,60% -0,60% 9,20%
Västmanlands län 5,10% -0,40% 4,30% -0,60% 9,40%
Skåne län 5,40% -0,30% 4,60% -0,10% 10,00%
Södermanlands län 5,30% -0,10% 5,10% -0,40% 10,40%
Blekinge län 4,90% -0,30% 5,60% -0,50% 10,50%
Gävleborgs län 4,80% -0,60% 6,00% -0,10% 10,80%

Arbetsmarknaden i korthet.

  • 4 597 personer varslades om uppsägning (4 873)
  • 33 631 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (33 667 )
  • 201 273 personer var öppet arbetslösa vid månadens slut (217 695)
  • 169 927 personer deltog i program med aktivitetsstöd (184 477)
  • 7,8 procent av den registerbaserade arbetskraften var öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd (8,5).* Sammanlagt 371 200 personer (402 172)

Stig Björne

Hjälper stöd till företag?

Myndigheten Tillväxtverket har presenterat sin årliga genomgång av de stöd som man ansvarar för. Det handlar bland annat om Regionala investeringsstöd, sysselsättningsbidrag, transportstöd etc. Rapporten får anses vara en omfattande genomgång av vilka stöd som finns och hur dessa fungerar. Den omfattar också en analys och utvärdering om utvecklingen av de företag som har fått stöd i jämförelse med kontrollgrupp. Intressant läsning.

Från rapporten.

En utvärdering av företagsstöden har gjorts i form av en jämförelse av
den ekonomiska utvecklingen i företag som beviljats olika typer av
företagsstöd. Jämförelsen har gjorts med två kontrollgrupper. Den
första kontrollgruppen består av företag belägna i samma geografiska
område, verksamma i samma branscher och i liknande storlek som
stödföretagen. Företagen i kontrollgruppen har också gjort investeringar
av motsvarande storlek som stödföretagen i de fall det handlar
om investeringsstöd. Vidare görs jämförelse med ytterligare en kontrollgrupp
bestående av övriga svenska företag med minst en anställd.
I jämförelse har vi utgått från den population av företag som beviljats
företagsstöd år 2009. De resultatmått som används är omsättning,
vinst och förädlingsvärde.
För regionalt investeringsstöd, regionalt bidrag till företagsutveckling
samt såddfinansiering kan konstateras att de stödföretag som år 2009
beviljades dessa stöd haft en bättre utveckling än de båda jämförelsegrupperna
beträffande samtliga studerade nyckeltal, mellan åren
2009–2012.

Ladda ned hela rapporten här. Rapport_0172_web

Läs mer på Tillväxtverkets hemsida www.tillvaxtverket.se

/Stig Björne